پیش خرید، آپارتمان، مشهد
ذخیره جستجو

10 مورد یافت شد.

پیش خرید آپارتمان 90 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، ویلای14
#71920

پیش فروش آپارتمان 90 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، ویلای14

3 سال پیش
طبقه 2، 2 خوابه
کل: 243 میلیون تومان |متری: 2.700 میلیون تومان
پیش خرید آپارتمان 140 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد14
#65726

پیش فروش آپارتمان 140 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد14

3 سال پیش
طبقه 4، 3 خوابه
کل: 399 میلیون تومان |متری: 2.850 میلیون تومان
پیش خرید آپارتمان 95 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه 1
#62104

پیش فروش آپارتمان 95 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه 1

3 سال پیش
طبقه 1، 2 خوابه
کل: 228 میلیون تومان |متری: 2.400 میلیون تومان
پیش خرید آپارتمان 90 متری, مشهد، بلوار لادن، لادن 7
#56960

پیش فروش آپارتمان 90 متری مشهد، بلوار لادن، لادن 7

3 سال پیش
طبقه 10، 2 خوابه
کل: 216 میلیون تومان |متری: 2.400 میلیون تومان
پیش خرید آپارتمان 107 متری, مشهد، بلوار پیروزی، حافظیه
#56155

پیش فروش آپارتمان 107 متری مشهد، بلوار پیروزی، حافظیه

3 سال پیش
طبقه 2، 2 خوابه
کل: 267 میلیون تومان |متری: 2.500 میلیون تومان
پیش خرید آپارتمان 220 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، ویلا
#42410

پیش فروش آپارتمان 220 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، ویلا

3 سال پیش
طبقه 4 و 5، 4 خوابه
کل: 528 میلیون تومان |متری: 2.400 میلیون تومان
پیش خرید آپارتمان 85 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صفر..صیاد19
#42380

پیش فروش آپارتمان 85 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صفر..صیاد19

3 سال پیش
طبقه 1، 2 خوابه
کل: 204 میلیون تومان
پیش خرید آپارتمان 110 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، ویلا
#42372

پیش فروش آپارتمان 110 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، ویلا

3 سال پیش
طبقه 3، 2 خوابه
کل: 260 میلیون تومان
پیش خرید آپارتمان 125 متری, مشهد، الهیه، الهیه3
#33835

پیش فروش آپارتمان 125 متری مشهد، الهیه، الهیه3

3 سال پیش
طبقه 2، 3 خوابه
کل: 230 میلیون تومان |متری: 1.850 میلیون تومان
پیش خرید آپارتمان 90 متری, مشهد، بلوار لادن، لادن7
#59576

پیش فروش آپارتمان 90 متری مشهد، بلوار لادن، لادن7

4 سال پیش
طبقه همکف و 1 و 2 و 3، 2 خوابه
کل: 100 میلیون تومان |متری: 1.100 میلیون تومان