معاوضه، مغازه و تجاری، مشهد
ذخیره جستجو

5 مورد یافت شد.

خرید مغازه و تجاری 20 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه
#73377

فروش مغازه و تجاری 20 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه

3 سال پیش
ملکی، 5 متر طول بر
کل: 200 میلیون تومان |متری: 10 میلیون تومان
خرید مغازه و تجاری 16 متری, مشهد، خیابان هفده شهریور، برج اسمان    2
#72386

فروش مغازه و تجاری 16 متری مشهد، خیابان هفده شهریور، برج اسمان 2

3 سال پیش
سرقفلی، 4 متر طول بر، مجوز تجاری دائم
کل: 256 میلیون تومان |متری: 16 میلیون تومان
خرید مغازه و تجاری 24 متری, مشهد، بلوار پیروزی، بین اقبال وبرونسی
#71139

فروش مغازه و تجاری 24 متری مشهد، بلوار پیروزی، بین اقبال وبرونسی

3 سال پیش
ملکی، 6 متر طول بر، مجوز تجاری دائم
کل: 288 میلیون تومان |متری: 12 میلیون تومان
خرید مغازه و تجاری 1000 متری, مشهد، بلوار جمهوری، بین کوشش ومقدم
#71134

فروش مغازه و تجاری 1000 متری مشهد، بلوار جمهوری، بین کوشش ومقدم

3 سال پیش
آستان قدس، 50 متر طول بر، مجوز تجاری دائم
کل: 5 میلیارد تومان |متری: 5 میلیون تومان
معاوضه مغازه و تجاری 12 متری, مشهد، خیابان دانشگاه، خیابان دانشگاه
#46582

معاوضه مغازه و تجاری 12 متری مشهد، خیابان دانشگاه، خیابان دانشگاه

3 سال پیش
ملکی
کل: 200 میلیون تومان