معاوضه، زمین، مشهد
ذخیره جستجو

8 مورد یافت شد.

خرید زمین 252 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد19
#74039

فروش زمین 252 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد19

3 سال پیش
تراکم متوسط، شمالی
کل: 630 میلیون تومان |متری: 2.500 میلیون تومان
خرید زمین 444 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه11
#80696

فروش زمین 444 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه11

3 سال پیش
تراکم زیاد، شمالی
کل: 1.200 میلیارد تومان |متری: 2.700 میلیون تومان
خرید زمین 55 متری, مشهد، بزرگراه میثاق، میثاق10
#64249

فروش زمین 55 متری مشهد، بزرگراه میثاق، میثاق10

3 سال پیش
کل: 43 میلیون تومان |متری: 781 هزار تومان
خرید زمین 3500 متری, مشهد، بلوار لادن، لادن
#62438

فروش زمین 3500 متری مشهد، بلوار لادن، لادن

3 سال پیش
تراکم زیاد، شمالی
کل: 7.350 میلیارد تومان |متری: 2.100 میلیون تومان
خرید زمین 500 متری, مشهد، بلوار توس، میلان پشتی توس31و33
#45128

فروش زمین 500 متری مشهد، بلوار توس، میلان پشتی توس31و33

3 سال پیش
تراکم متوسط، جنوبی
کل: 400 میلیون تومان |متری: 800 هزار تومان
معاوضه زمین 420 متری, مشهد، بلوار پیروزی، بلوارحافظیه
#34204

معاوضه زمین 420 متری مشهد، بلوار پیروزی، بلوارحافظیه

3 سال پیش
تراکم متوسط، شمالی
کل: 1.090 میلیارد تومان |متری: 2.600 میلیون تومان
خرید زمین 180 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد19
#33811

فروش زمین 180 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد19

3 سال پیش
تراکم متوسط، شمالی
کل: 500 میلیون تومان
خرید زمین 112 متری, مشهد، بلوار لادن، لادن4
#33056

فروش زمین 112 متری مشهد، بلوار لادن، لادن4

3 سال پیش
شمالی
کل: 370 میلیون تومان