معاوضه، خانه ویلایی، مشهد
ذخیره جستجو

8 مورد یافت شد.

معاوضه خانه ویلایی 250 متری, مشهد، بلوار لادن، لادن5
#105532

معاوضه خانه ویلایی 250 متری مشهد، بلوار لادن، لادن5

3 سال پیش
1 طبقه، 3 خوابه، 22 سال ساخت
کل: 750 میلیون تومان |متری: 3 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 350 متری, مشهد، بلوار پیروزی، هفت تیرو حافظ
#105169

فروش خانه ویلایی 350 متری مشهد، بلوار پیروزی، هفت تیرو حافظ

3 سال پیش
3 خوابه، 8 سال ساخت
کل: 2 میلیارد تومان |متری: 5.700 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 230 متری, مشهد، بلوار سرافرازان، سرافرازان45
#44589

فروش خانه ویلایی 230 متری مشهد، بلوار سرافرازان، سرافرازان45

3 سال پیش
3 طبقه، 10 خوابه، 4 سال ساخت
کل: 1.540 میلیارد تومان
معاوضه خانه ویلایی 240 متری, مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی72
#40450

معاوضه خانه ویلایی 240 متری مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی72

3 سال پیش
1 طبقه، 3 خوابه، 25 سال ساخت
کل: 770 میلیون تومان |متری: 3.200 میلیون تومان
معاوضه خانه ویلایی 250 متری, مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی72
#37728

معاوضه خانه ویلایی 250 متری مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی72

3 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، 27 سال ساخت
کل: 750 میلیون تومان |متری: 3 میلیون تومان
معاوضه خانه ویلایی 1000 متری, مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی72
#34597

معاوضه خانه ویلایی 1000 متری مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی72

3 سال پیش
1 طبقه، 3 خوابه، 20 سال ساخت
کل: 3 میلیارد تومان |متری: 3 میلیون تومان
معاوضه خانه ویلایی 1000 متری, مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی72
#33830

معاوضه خانه ویلایی 1000 متری مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی72

3 سال پیش
1 طبقه، 3 خوابه
کل: 2.700 میلیارد تومان |متری: 2.700 میلیون تومان
معاوضه خانه ویلایی 206 متری, مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی61
#32751

معاوضه خانه ویلایی 206 متری مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی61

3 سال پیش
2 طبقه، 4 خوابه، نوساز
کل: 750 میلیون تومان