معاوضه، آپارتمان، مشهد
ذخیره جستجو

30 مورد یافت شد.

خرید آپارتمان 140 متری, مشهد، سامانیه، سامانیه 7
#134497

فروش آپارتمان 140 متری مشهد، سامانیه، سامانیه 7

2 سال پیش
طبقه 5، 3 خوابه، نوساز
کل: 588 میلیون تومان |متری: 4.200 میلیون تومان
خرید آپارتمان 135 متری, مشهد، بلوار صارمی، صارمی 36
#181834

فروش آپارتمان 135 متری مشهد، بلوار صارمی، صارمی 36

2 سال پیش
طبقه 1، 2 خوابه، 12 سال ساخت
کل: 337.500 میلیون تومان |متری: 2.500 میلیون تومان
خرید آپارتمان 95 متری, مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی 72
#112765

فروش آپارتمان 95 متری مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی 72

3 سال پیش
طبقه 4، 2 خوابه، 4 سال ساخت
کل: 218 میلیون تومان |متری: 2.300 میلیون تومان
خرید آپارتمان 71 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه  بین 5و7
#109940

فروش آپارتمان 71 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه بین 5و7

3 سال پیش
طبقه 3، 2 خوابه، 10 سال ساخت
کل: 135 میلیون تومان |متری: 1.900 میلیون تومان
خرید آپارتمان 90 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 21
#109846

فروش آپارتمان 90 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 21

3 سال پیش
طبقه 2، 2 خوابه، 13 سال ساخت
کل: 170 میلیون تومان |متری: 1.880 میلیون تومان
خرید آپارتمان 80 متری, مشهد، فلاحی، فلاحی 1
#109507

فروش آپارتمان 80 متری مشهد، فلاحی، فلاحی 1

3 سال پیش
طبقه 1، 2 خوابه، نوساز
کل: 176 میلیون تومان |متری: 2.200 میلیون تومان
معاوضه آپارتمان 72 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد21
#106680

معاوضه آپارتمان 72 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد21

3 سال پیش
طبقه همکف، 2 خوابه، 10 سال ساخت
کل: 133 میلیون تومان |متری: 1.850 میلیون تومان
خرید آپارتمان 135 متری, مشهد، بزرگراه میثاق، امیریه 6
#106668

فروش آپارتمان 135 متری مشهد، بزرگراه میثاق، امیریه 6

3 سال پیش
طبقه 4، 3 خوابه، نوساز
کل: 230 میلیون تومان |متری: 1.700 میلیون تومان
خرید آپارتمان 101 متری, مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال 21
#106149

فروش آپارتمان 101 متری مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال 21

3 سال پیش
طبقه 3، 2 خوابه، 1 سال ساخت
کل: 250 میلیون تومان
خرید آپارتمان 195 متری, مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی 72
#94978

فروش آپارتمان 195 متری مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی 72

3 سال پیش
طبقه 2، 4 خوابه، نوساز
کل: 526 میلیون تومان |متری: 2.700 میلیون تومان
معاوضه آپارتمان 115 متری, مشهد، بلوار هفت تیر، هفت 31تیر
#93963

معاوضه آپارتمان 115 متری مشهد، بلوار هفت تیر، هفت 31تیر

3 سال پیش
طبقه 1، 3 خوابه، نوساز
کل: 322 میلیون تومان |متری: 2.800 میلیون تومان
خرید آپارتمان 75 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، شیرازی 24صیاد
#93512

فروش آپارتمان 75 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، شیرازی 24صیاد

3 سال پیش
طبقه 3، 2 خوابه، 12 سال ساخت
کل: 150 میلیون تومان |متری: 2 میلیون تومان
خرید آپارتمان 62 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه1
#83364

فروش آپارتمان 62 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه1

3 سال پیش
طبقه 4، 2 خوابه، 7 سال ساخت
کل: 120 میلیون تومان |متری: 1.950 میلیون تومان
خرید آپارتمان 122 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه11
#83052

فروش آپارتمان 122 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه11

3 سال پیش
طبقه 2، 2 خوابه
کل: 274 میلیون تومان |متری: 2.250 میلیون تومان
معاوضه آپارتمان 75 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد19
#76572

معاوضه آپارتمان 75 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد19

3 سال پیش
طبقه 4، 2 خوابه، 5 سال ساخت
کل: 187.500 میلیون تومان |متری: 2.500 میلیون تومان
خرید آپارتمان 75 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه5
#82113

فروش آپارتمان 75 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه5

3 سال پیش
طبقه 3، 2 خوابه، 10 سال ساخت
کل: 140 میلیون تومان |متری: 1.920 میلیون تومان
خرید آپارتمان 140 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه1 چهار راه اول سمت راست اخ
#79988

فروش آپارتمان 140 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه1 چهار راه اول سمت راست اخ

3 سال پیش
طبقه 1 و 2 و 3 و 4، 3 خوابه، نوساز
کل: 364 میلیون تومان |متری: 2.600 میلیون تومان
خرید آپارتمان 133 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد61
#77391

فروش آپارتمان 133 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد61

3 سال پیش
طبقه 3، 3 خوابه، نوساز
کل: 306 میلیون تومان |متری: 2.300 میلیون تومان
خرید آپارتمان 70 متری, مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه81
#74401

فروش آپارتمان 70 متری مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه81

3 سال پیش
طبقه همکف، 2 خوابه
کل: 160 هزار تومان |متری: 2.290 میلیون تومان
خرید آپارتمان 75 متری, مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، 42
#73193

فروش آپارتمان 75 متری مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، 42

3 سال پیش
طبقه 1، 2 خوابه، 7 سال ساخت
کل: 165 میلیون تومان |متری: 220 هزار تومان
خرید آپارتمان 160 متری, مشهد، بلوار شریعتی، شریعتی
#68061

فروش آپارتمان 160 متری مشهد، بلوار شریعتی، شریعتی

3 سال پیش
طبقه 2، 3 خوابه، نوساز
کل: 360 میلیون تومان |متری: 2.250 میلیون تومان
خرید آپارتمان 93 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، سرو
#65593

فروش آپارتمان 93 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، سرو

3 سال پیش
طبقه 3، 2 خوابه، 4 سال ساخت
کل: 176 میلیون تومان |متری: 1.900 میلیون تومان
معاوضه آپارتمان 130 متری, مشهد، بلوار پیروزی، صیاد19
#65090

معاوضه آپارتمان 130 متری مشهد، بلوار پیروزی، صیاد19

3 سال پیش
طبقه 1 و 2 و 3، 3 خوابه، نوساز
کل: 324 میلیون تومان |متری: 2.700 میلیون تومان
خرید آپارتمان 90 متری, مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال 21
#61920

فروش آپارتمان 90 متری مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال 21

3 سال پیش
طبقه 4، 2 خوابه، 9 سال ساخت
کل: 160 میلیون تومان |متری: 1.770 میلیون تومان
خرید آپارتمان 80 متری, مشهد، بلوار وکیل آباد، لادن
#57676

فروش آپارتمان 80 متری مشهد، بلوار وکیل آباد، لادن

3 سال پیش
طبقه 3، 2 خوابه، 10 سال ساخت
کل: 148 میلیون تومان |متری: 1.900 میلیون تومان
خرید آپارتمان 85 متری, مشهد، بلوار پیروزی، حافظیه4
#52053

فروش آپارتمان 85 متری مشهد، بلوار پیروزی، حافظیه4

3 سال پیش
طبقه 1 و 3، 2 خوابه
کل: 178 میلیون تومان |متری: 2.100 میلیون تومان
خرید آپارتمان 107 متری, مشهد، بلوار پیروزی، حافظیه1
#49597

فروش آپارتمان 107 متری مشهد، بلوار پیروزی، حافظیه1

3 سال پیش
طبقه 2، 2 خوابه
کل: 267 میلیون تومان |متری: 2.500 میلیون تومان
خرید آپارتمان 134 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد5
#47471

فروش آپارتمان 134 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد5

3 سال پیش
طبقه 3، 3 خوابه
کل: 348 میلیون تومان
معاوضه آپارتمان 90 متری, مشهد، بلوار پیروزی، حاشیه پیروزی72
#47305

معاوضه آپارتمان 90 متری مشهد، بلوار پیروزی، حاشیه پیروزی72

3 سال پیش
طبقه 3، 2 خوابه، 10 سال ساخت
کل: 185 میلیون تومان
معاوضه آپارتمان 95 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد19/1
#38826

معاوضه آپارتمان 95 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد19/1

3 سال پیش
طبقه 2، 2 خوابه، 9 سال ساخت
کل: 200 میلیون تومان |متری: 2.100 میلیون تومان