رهن و اجاره، مغازه و تجاری، مشهد
ذخیره جستجو

3 مورد یافت شد.

رهن و اجاره مغازه و تجاری 20 متری, مشهد، حافظیه، حافظیه8
#94981

رهن و اجاره مغازه و تجاری 20 متری مشهد، حافظیه، حافظیه8

3 سال پیش
مجوز تجاری دائم، 4 متر طول بر
رهن: 5 میلیون تومان |اجاره: 450 هزار تومان
رهن و اجاره مغازه و تجاری 33 متری, مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 1
#83288

رهن و اجاره مغازه و تجاری 33 متری مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 1

3 سال پیش
33 متر طول بر
رهن: 5 میلیون تومان |اجاره: 2.500 میلیون تومان
رهن و اجاره مغازه و تجاری 20 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، نور
#72630

رهن و اجاره مغازه و تجاری 20 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، نور

3 سال پیش
4 متر طول بر
اجاره: 600 هزار تومان