رهن و اجاره، خانه ویلایی، مشهد
ذخیره جستجو

5 مورد یافت شد.

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری, مشهد، بلوار پیروزی، حافظیه
#117058

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری مشهد، بلوار پیروزی، حافظیه

3 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، 12 سال ساخت
رهن: 20 میلیون تومان |اجاره: 1.200 میلیون تومان
رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری, مشهد، بلوار پیروزی، پروزی 72 حافظیه
#116890

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری مشهد، بلوار پیروزی، پروزی 72 حافظیه

3 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، 11 سال ساخت
رهن: 20 میلیون تومان |اجاره: 1.200 میلیون تومان
رهن و اجاره خانه ویلایی 180 متری, مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه51
#74037

رهن و اجاره خانه ویلایی 180 متری مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه51

3 سال پیش
2 طبقه، 3 خوابه، 7 سال ساخت
رهن: 10 میلیون تومان |اجاره: 2.500 میلیون تومان
رهن و اجاره خانه ویلایی 75 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه3
#69507

رهن و اجاره خانه ویلایی 75 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه3

3 سال پیش
1 طبقه، 1 خوابه، 7 سال ساخت
رهن: 25 میلیون تومان
رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری, مشهد، بلوار پیروزی، حق شناس
#66848

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری مشهد، بلوار پیروزی، حق شناس

3 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه
رهن: 20 میلیون تومان |اجاره: 650 هزار تومان