خرید فروش، دفتر کار، مشهد
ذخیره جستجو

1 مورد یافت شد.

خرید دفتر کار 85 متری, مشهد، بلوار حافظ، حافظ
#59499

فروش دفتر کار 85 متری مشهد، بلوار حافظ، حافظ

3 سال پیش
طبقه 1 و 3، نوساز
کل: 327 میلیون تومان |متری: 3.850 میلیون تومان