خرید فروش، خانه ویلایی، مشهد
ذخیره جستجو

27 مورد یافت شد.

خرید خانه ویلایی 250 متری, مشهد، احمدآباد، خیابان راهنمایی
#126972

فروش خانه ویلایی 250 متری مشهد، احمدآباد، خیابان راهنمایی

2 سال پیش
1 طبقه، 3 خوابه، 15 سال ساخت
کل: 1.500 میلیارد تومان |متری: 6 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 164 متری, مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی  72
#111731

فروش خانه ویلایی 164 متری مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی 72

3 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، 20 سال ساخت
کل: 350 میلیون تومان |متری: 2.100 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 266 متری, مشهد، بلوار پیروزی، پیرزوی 24 . چهار راه اول
#107403

فروش خانه ویلایی 266 متری مشهد، بلوار پیروزی، پیرزوی 24 . چهار راه اول

3 سال پیش
2 طبقه، 2 خوابه، 15 سال ساخت
کل: 940 میلیون تومان |متری: 2.600 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 350 متری, مشهد، بلوار پیروزی، هفت تیرو حافظ
#105169

فروش خانه ویلایی 350 متری مشهد، بلوار پیروزی، هفت تیرو حافظ

3 سال پیش
3 خوابه، 8 سال ساخت
کل: 2 میلیارد تومان |متری: 5.700 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 437 متری, مشهد، پاسداران، پاسداران 3 سمت چپ
#94447

فروش خانه ویلایی 437 متری مشهد، پاسداران، پاسداران 3 سمت چپ

3 سال پیش
2 طبقه، 3 خوابه، 30 سال ساخت
کل: 1.960 میلیارد تومان |متری: 4.500 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 250 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، نور 7
#92358

فروش خانه ویلایی 250 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، نور 7

3 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، 28 سال ساخت
کل: 700 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 85 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، نور یک   داخل فرعی دو متری
#88507

فروش خانه ویلایی 85 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، نور یک داخل فرعی دو متری

3 سال پیش
2 طبقه، 2 خوابه
کل: 25 میلیون تومان |متری: 1.900 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 600 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، 34
#73594

فروش خانه ویلایی 600 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، 34

3 سال پیش
1 طبقه، 6 خوابه، 24 سال ساخت
کل: 1.550 میلیارد تومان |متری: 2.580 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 160 متری, مشهد، مطهری شمالی، مطهری 35
#72647

فروش خانه ویلایی 160 متری مشهد، مطهری شمالی، مطهری 35

3 سال پیش
2 طبقه، 2 خوابه
کل: 352 میلیون تومان |متری: 2.200 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 240 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد7
#71905

فروش خانه ویلایی 240 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد7

3 سال پیش
1 طبقه، 6 سال ساخت
کل: 840 میلیون تومان |متری: 3.500 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 200 متری, مشهد، شاهد، شاهد57/3
#75706

فروش خانه ویلایی 200 متری مشهد، شاهد، شاهد57/3

3 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، نوساز
کل: 400 میلیون تومان |متری: 2 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 250 متری, مشهد، فرامرز عباسی، نبش فتح 8
#72574

فروش خانه ویلایی 250 متری مشهد، فرامرز عباسی، نبش فتح 8

3 سال پیش
3 طبقه، 2 خوابه
کل: 1.050 میلیارد تومان |متری: 4.200 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 240 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 7
#71547

فروش خانه ویلایی 240 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 7

3 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، 6 سال ساخت
کل: 840 میلیون تومان |متری: 3.500 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 198 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد50
#70253

فروش خانه ویلایی 198 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد50

3 سال پیش
30 سال ساخت
کل: 360 میلیون تومان |متری: 1.820 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 80 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه
#66942

فروش خانه ویلایی 80 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه

3 سال پیش
4 طبقه، 2 خوابه، 7 سال ساخت
کل: 670 میلیون تومان |متری: 2.100 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 240 متری, مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی 76
#65739

فروش خانه ویلایی 240 متری مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی 76

3 سال پیش
2 طبقه، 3 خوابه، 3 سال ساخت
کل: 640 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 243 متری, مشهد، بلوار پیروزی، علیزاده
#64924

فروش خانه ویلایی 243 متری مشهد، بلوار پیروزی، علیزاده

3 سال پیش
2 طبقه، 3 خوابه، 20 سال ساخت
کل: 1.950 میلیارد تومان
خرید خانه ویلایی 441 متری, مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر31
#59492

فروش خانه ویلایی 441 متری مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر31

3 سال پیش
کل: 1.600 میلیارد تومان |متری: 3.600 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 140 متری, مشهد، بلوار دانش آموز، دانش اموز
#59473

فروش خانه ویلایی 140 متری مشهد، بلوار دانش آموز، دانش اموز

3 سال پیش
1 طبقه، 1 خوابه
کل: 500 میلیون تومان |متری: 3.600 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 300 متری, مشهد، ویلا، ویلا8
#58744

فروش خانه ویلایی 300 متری مشهد، ویلا، ویلا8

3 سال پیش
1 طبقه، 3 خوابه، 30 سال ساخت
کل: 1.100 میلیارد تومان
خرید خانه ویلایی 230 متری, مشهد، بلوار لادن، لادن
#58345

فروش خانه ویلایی 230 متری مشهد، بلوار لادن، لادن

3 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه، 15 سال ساخت
کل: 720 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 280 متری, مشهد، بلوار پیروزی، ستاری
#57351

فروش خانه ویلایی 280 متری مشهد، بلوار پیروزی، ستاری

3 سال پیش
2 طبقه، 2 خوابه
کل: 1.200 میلیارد تومان |متری: 4.300 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 323 متری, مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال لاهوری
#56600

فروش خانه ویلایی 323 متری مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال لاهوری

3 سال پیش
1 طبقه، 3 خوابه، 22 سال ساخت
کل: 1 میلیارد تومان |متری: 3.200 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 230 متری, مشهد، بلوار سرافرازان، سرافرازان45
#44589

فروش خانه ویلایی 230 متری مشهد، بلوار سرافرازان، سرافرازان45

3 سال پیش
3 طبقه، 10 خوابه، 4 سال ساخت
کل: 1.540 میلیارد تومان
خرید خانه ویلایی 242 متری, مشهد، گلبهار، بلوار جامی
#42319

فروش خانه ویلایی 242 متری مشهد، گلبهار، بلوار جامی

3 سال پیش
2 طبقه، 4 خوابه
کل: 350 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 350 متری, مشهد، بلوار فارغ التحصیلان، فارغ التحصیلان
#39371

فروش خانه ویلایی 350 متری مشهد، بلوار فارغ التحصیلان، فارغ التحصیلان

3 سال پیش
2 طبقه، 4 خوابه، 25 سال ساخت
کل: 1.500 میلیارد تومان |متری: 4.300 میلیون تومان
خرید خانه ویلایی 115 متری, مشهد، بلوار عبادی (خواجه ربیع)،  ویلایی.بلواربهمن.بهمن34
#44115

فروش خانه ویلایی 115 متری مشهد، بلوار عبادی (خواجه ربیع)، ویلایی.بلواربهمن.بهمن34

4 سال پیش
1 طبقه، 2 خوابه
کل: 65 میلیون تومان