پست الکترونیک : maskan.tohid@yahoo.com

   همراه : 09157017620

   تلفن : 05138655932

   آدرس : پیروزی 72 - نبش حافظیه 4